De câte ori este bine să mergi la Sfântul Maslu?

Icoana

Sfântul Maslu este una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, instituită chiar de Mântuitorul Iisus Hristos și încredințată Sfinților Apostoli. Această Taină are o mare importanță în viața duhovnicească a credincioșilor, aducând vindecare sufletească și trupească, iertarea păcatelor, întărire în lupta cu ispitele și pregătire pentru viața veșnică. De aceea, participarea la Sfântul Maslu este binevenită și recomandată tuturor creștinilor, ori de câte ori simt nevoia unui ajutor special din partea lui Dumnezeu.

Sf Maslu

Sfântul Maslu, numit și Ungerea bolnavilor sau Taina vindecării, constă în rugăciunile speciale și ungerea cu untdelemn sfințit săvârșite de un sobor de șapte preoți (sau, în caz de nevoie, de un singur preot) pentru vindecarea bolilor sufletești și trupești și iertarea păcatelor. Rânduiala Sfântului Maslu cuprinde citirea a șapte Apostole și a șapte Evanghelii, rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt, binecuvântarea untdelemnului și ungerea bolnavului în semnul Sfintei Cruci pe frunte, pe obraji, pe piept și pe mâini, în timp ce se rostește formula: „Sfinte Părinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, vindecă pe robul Tău (N) de toată boala sufletească și trupească”.

Temeiul scripturistic al Sfântului Maslu se găsește în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, care spune: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov 5, 14-15).

Efectele duhovnicești ale Sfântului Maslu sunt multiple și profunde: iertarea păcatelor, vindecarea bolilor sufletești (patimi, neputințe, îndoieli etc.), tămăduirea bolilor trupești (în măsura în care aceasta contribuie la mântuire), ușurarea suferințelor, întărirea în credință, nădejde și răbdare, pregătirea pentru o moarte creștinească etc. Chiar dacă vindecarea trupească nu se produce imediat sau în mod vizibil, harul lui Dumnezeu lucrează tainic în sufletul și trupul celui uns cu Sfântul Mir, aducându-i alinare, mângâiere și putere de a-și purta crucea.

De câte ori este bine să mergi la Sfântul Maslu?

Nu există o regulă strictă cu privire la frecvența participării la Sfântul Maslu, aceasta depinzând de nevoile și împrejurările concrete ale fiecărui credincios. Cu toate acestea, sunt anumite momente și situații în care prezența la Taina Sfântului Maslu este deosebit de indicată:

În caz de boală gravă, când omul se află în suferință fizică sau psihică și are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru vindecarea sau ușurarea durerilor. Sfântul Maslu poate fi săvârșit la cerere, acasă sau în spital, pentru bolnavii în stare critică.

În Postul Mare, de obicei în Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor, când în multe biserici se oficiază Taina Sfântului Maslu de obște, pentru toți credincioșii care doresc să se pregătească duhovnicește pentru Sfintele Paști. Participarea la acest Maslu are și un caracter preventiv, de întărire sufletească și trupească.

În alte perioade ale anului bisericesc, când sufletul simte o nevoie specială de curățire, vindecare și înnoire prin harul lui Dumnezeu. Multe parohii organizează slujbe ocazionale de Maslu de obște, la care sunt invitați să ia parte toți enoriașii.

Înainte de operații chirurgicale sau intervenții medicale importante, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu în momentele dificile și a primi putere și vindecare prin rugăciunile Bisericii.

La începerea unor etape noi sau proiecte importante din viață (căsătorie, călătorie lungă, schimbarea serviciului etc.), pentru a primi binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu.

În situații de tulburare sufletească, ispite puternice, crize spirituale, când omul are nevoie de o lucrare specială a harului pentru a depăși impasul și a-și regăsi echilibrul interior.

Ca pravilă sau canon de spovedanie, atunci când duhovnicul consideră de cuviință să recomande credinciosului participarea la Sfântul Maslu pentru iertarea și vindecarea anumitor păcate sau patimi.

Astfel, prezența la Taina Sfântului Maslu este întotdeauna binevenită și folositoare pentru sănătatea sufletului și a trupului, indiferent de frecvența cu care se face. Ceea ce contează este credința, pocăința și deschiderea inimii față de lucrarea tainică a harului lui Dumnezeu, care se revarsă din belșug prin rugăciunile și ungerea săvârșite de preoți. Să ne apropiem așadar cu evlavie și încredere de această mare Taină a Bisericii, ori de câte ori simțim nevoia unui sprijin și a unei întăriri duhovnicești pe calea mântuirii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *