Psalmul 22 – pentru ce se citește?

Rugăciune

Psalmul 22 este unul dintre cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni din Psaltire, fiind deosebit de important atât pentru iudaism, cât și pentru creștinism. Acest psalm mesianic, atribuit regelui David, vorbește despre suferința omului drept, dar și despre speranța și încrederea sa neclintită în ajutorul și izbăvirea ce vin de la Dumnezeu. Totodată, el conține profeții impresionante despre patimile și moartea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind citat de evangheliști în relatarea răstignirii Domnului.

Despre Psalmul 22

Psalmul 22 începe cu un strigăt de durere și părăsire – „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Ps. 22:1), care amintește de cuvintele rostite de Hristos pe cruce (Matei 27:46). Psalmistul descrie apoi suferințele și umilințele la care este supus de către vrăjmașii săi, care îl batjocoresc și îl chinuie fără milă. Cu toate acestea, el nu își pierde nădejdea în Dumnezeu, ci Îl cheamă cu stăruință, amintindu-și de minunile și izbăvirile din trecut ale poporului lui Israel.

În a doua parte a psalmului, tonul se schimbă, devenind unul de recunoștință, laudă și închinare. Psalmistul Îl slăvește pe Dumnezeu pentru că i-a ascultat rugăciunea și l-a izbăvit din necazuri, făcând dreptate celor asupriți. El prorocește apoi că toate neamurile pământului se vor închina Domnului și vor vesti dreptatea Sa față de generațiile viitoare.

Psalmul 22 – pentru ce se citește?

Psalmul 22 este citit și meditat în diverse situații și împrejurări ale vieții, fiind o rugăciune profundă și puternică, ce aduce alinare, nădejde și întărire sufletească. Iată câteva motive pentru care creștinii recurg adesea la acest psalm:

În vremuri de suferință și încercare – Când trecem prin necazuri, boli, prigoane sau alte suferințe, Psalmul 22 ne învață să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, Cel ce ne poate izbăvi și mângâia. Asemenea psalmistului, putem striga către Domnul în durerea noastră, cerându-I ajutorul și mila Sa.

Pentru întărirea credinței – Psalmul 22 este o mărturie puternică a credinței neclintite în Dumnezeu, chiar și în cele mai grele încercări. Citind și meditând la cuvintele psalmistului, ne putem întări și noi în credință, dobândind curajul și răbdarea de a trece prin orice ispită.

Pentru a ne uni cu Hristos în suferință – Acest psalm prefigurează în mod profetic patimile și moartea Mântuitorului, Care a luat asupra Sa suferințele întregii omeniri. Citind Psalmul 22, ne putem apropia și noi de Hristos Cel răstignit, uniindu-ne cu El în durere, dar și în speranța învierii.

Pentru a da slavă lui Dumnezeu – Partea finală a Psalmului 22 este un imn de laudă și recunoștință față de Dumnezeu, Cel ce ascultă rugăciunile și izbăvește pe cei asupriți. Prin cuvintele psalmistului, învățăm și noi să Îi mulțumim Domnului pentru toate binefacerile Sale și să Îl slăvim în orice vreme, atât în necazuri, cât și în bucurii.

Psalmul 22

Citește și textul integral al Psalmului 22, o rugăciune de o mare profunzime și frumusețe duhovnicească:

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

Fie ca acest minunat psalm să ne fie tuturor pavăză și mângâiere în vremuri de suferință, izvor de putere în necazuri şi cale spre Hristos, Mântuitorul nostru răstignit şi înviat! Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *