Rugaciune de Călătorie

Rugăciune de Călătorie

Omul este prin excelență o ființă dinamică, în continuă mișcare și căutare. Fie că e vorba de călătorii fizice, cu diferite mijloace de transport, fie că e vorba de călătoria simbolică a vieții de la naștere la moarte, suntem mereu pe drum. Iar pentru ca acest drum să fie unul binecuvântat, avem nevoie de ochiul veghetor și mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu. De aceea, rugăciunea de călătorie este un element esențial al vieții creștine.

În tradiția Bisericii Ortodoxe, rugăciunea de călătorie are o importanță deosebită. Ea face parte din categoria rugăciunilor ocazionale, adică a acelora legate de anumite momente și circumstanțe ale vieții. Alături de rugăciunea de dimineață și de seară, de rugăciunea înainte și după masă, de rugăciunea pentru cei răposați, rugăciunea de călătorie sanctifică unul dintre cele mai frecvente aspecte ale existenței umane.

Necesitatea unei astfel de rugăciuni este evidentă. Călătoria, indiferent de durata și destinația ei, presupune ieșirea din spațiul familiar și securizant al casei și expunerea la o serie de riscuri și neprevăzute: accidente, îmbolnăviri, întâlniri neplăcute, rătăciri, piedici, etc. Chiar și în condițiile tehnologiei moderne, care a sporit mult siguranța și confortul deplasărilor, elementul de incertitudine și potențialul pericol nu pot fi eliminate complet.

În fața acestor provocări, credinciosul simte nevoia să se pună sub paza lui Dumnezeu, invocând ajutorul și binecuvântarea Sa pentru toate etapele călătoriei. El își mărturisește astfel neputința și fragilitatea proprie, precum și încrederea și nădejdea în pronia și grija părintească a Creatorului. Rugăciunea de călătorie este expresia acestei atitudini de umilință și încredințare filială în mâinile lui Dumnezeu.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Viaţa, Care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fraţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu blagoslovenia bunătăţii Tale ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii Tăi (numele), care cu umilinţă ne rugăm Ţie. Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui Tobie, înger paşnic, împreună-călător, iar călătoria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă, îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori, ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta. Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşilor ucigători de oameni, păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte. Mişcările noastre sporeşte-le în bine, apucăturile îndreptează-ni-le şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniţi fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale. Aşa ne rugăm Ţie, Împărate atotputernice, şi nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne pe noi smeriţii, pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre. Îmbogăţeşte-ne pe noi cu Darul Tău şi plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie, cu mila şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea nemărginită. Că a Ta este stăpânirea, împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *