Acatistul Sfintei Mucenițe Agnia

Tropar, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Agnia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez întru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1

Ți-ai adus viața jertfă nepătată Domnului Iisus Hristos, Sfântă Muceniță Agnia, murind pentru El ca să învii în El pe veci. Cea ce acum te bucuri cu ceata Sfintelor Fecioare în Cămara din Cer a Mirelui tău mult iubit, ajută-ne și pe noi care te strigăm: Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Icosul 1

Toate cetele îngerești s-au cutremurat de tine, Sfântă Muceniță Agnia, văzând puterea lui Dumnezeu desăvârșindu-se în slăbiciunea unui copil nevinovat, învingând uneltirile diavolului prin credința în Hristos Domnul, iar noi te lăudăm:

Bucură-te, cea mult frumoasă la chip;
Bucură-te, cea și mai frumoasă la suflet;
Bucură-te, copilă bălaie cu privirea la Cer;
Bucură-te, înger pământesc cu aripi de lumină;
Bucură-te, pocal curat în care Duhul Sfânt și-a găsit locaș;
Bucură-te, dorind cele cerești mai mult decât cele pământești;
Bucură-te, că nu ți-ai cruțat trupul pentru mântuirea sufletului;
Bucură-te, zburând ca un porumbel aurit la Domnul;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 2

Te-ai născut în Roma din părinți și strămoși binecredincioși, Sfântă Muceniță Agnia, și ai crescut împodobită de darurile Duhului Sfânt, trăind în rugăciune și în curăție, chemându-L pe Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Erai atât de plăcută la înfățișare, încât deși aveai doar 12 ani fiul prefectului s-a îndrăgostit de tine, Sfântă Agnia, și a început să îți trimită multe daruri și să caute mijlocirea prietenilor lui ca să te convingă să îi fii mireasă. Te slăvim cu aceste laude:

Bucură-te, că tu erai deja rănită de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că nu vroiai să auzi de logodnic pământesc;
Bucură-te, cu inima adâncită în Cununia cu Domnul;
Bucură-te, că aproape că nu mai locuiai în trup;
Bucură-te, că i-ai spus tânărului că ești deja logodnica Mirelui din ceruri;
Bucură-te, că ai dorit să rămâi fecioară pentru El;
Bucură-te, cea care te desfătai de dulcele Lui Glas;
Bucură-te, că Domnul Hristos te-a îmbrăcat în haină de aur și podoabe de nuntă;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 3

Plin de mâhnire, tânărul a plecat mânios că l-ai ales pe altul în locul lui, hotărând să te piardă dacă tot nu vroiai să fii a lui, Sfântă Muceniță Agnia. Dar tu nu te-ai înfricoșat și cu bucurie te rugai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Aflând că ești creștină, tânărul s-a bucurat că avea prilej să te piardă, Sfântă binecuvântată, și te-a pârât la tatăl său, sperând să te înfricoșeze cu chinurile și să te convingă să îl iei de soț. Te chemăm în rugăciune și te slăvim:

Bucură-te, că te-ai prezentat singură în fața prefectului;
Bucură-te, că acesta te-a îndemnat cu vorbe amăgitoare să jerfești zeiței Vesta;
Bucură-te, dar tu deși erai mică de vârstă, nu te-ai speriat;
Bucură-te, că te purtai cu mare înțelepciune și cuvioșie;
Bucură-te, răspunzând cu calm și cu noblețe;
Bucură-te, că îngerii erau cu tine;
Bucură-te, întărită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că Dumnezeu îți era alături;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 4

Dacă a văzut că nu te poate convinge cu vorbe dulci, prefectul a poruncit să fii pusă în lanțuri dar chinuitorii nu au găsit cătușe potrivite pentru mâinile tale de copil, mici și subțiri, Sfântă Muceniță Agnia. Ai rămas liniștită și statornică în credință, și te bucurai de rugăciunea lăuntrică în care Îl strigai pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Mâniat la culme, prefectul a poruncit să fii dusă în casa de desfrânare pentru a fi necinstită și să ți se ia fecioria cu forța, Sfântă Agnia, dar tu i-ai răspuns ca nu te temi că îl vezi pe Îngerul Domnului care te apără. Ne minunăm de faptele tale și te chemăm:

Bucură-te, că au smuls hainele de pe tine;
Bucură-te, că pe loc ți-a crescut păr până la pământ;
Bucură-te, că așa trupul tău a rămas neprihănit vederii;
Bucură-te, că în casa de desfrânare ai găsit un Înger;
Bucură-te, că acesta te-a acoperit de lumină și te-a umplut de pace;
Bucură-te, că rugându-te și cântând cu Îngerul, ai făcut loc de rugăciune din casa necurăției;
Bucură-te, că fiul prefectului a vrut să te necinstească;
Bucură-te, că a căzut imediat mort la picioarele tale;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 5

Când a auzit ce s-a întâmplat, prefectul a alergat degrabă și striga către tine, Sfântă Agnia, pentru ce l-ai dat morții pe fiul lui, spunând că ai făcut aceasta cu puterea vrăjilor, căci el nu știa să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

I-a răspuns cu blândețe, Sfântă binecuvântată: ” Acela a cărui voie poftea s-o împlinească fiul tău, adică cel din început vrăjmaş al neamului omenesc, care are putere asupra desfrânaţilor şi netemătorilor de Dumnezeu şi mai ales asupra batjocoririlor de fecioare, acela l-a ucis pe el…văzând toţi ceilalți care au intrat la mine luminarea cea îngerească, se închinau şi ieşeau fără vătămare, iar fiul tău fiind fără ruşine şi vrând să se atingă de mine, îndată l-a dat pe el îngerul cel dumnezeiesc satanei”. Ne închinăm puterii lui Dumnezeu și te chemăm, Sfântă Agnia:

Bucură-te, că prefectul te-a rugat să îl învii pe fiul lui;
Bucură-te, că pentru mărirea numelui lui Dumnezeu, te-ai rugat pentru aceasta;
Bucură-te, că ai plâns în rugăciune, plecată cu trupul la pământ;
Bucură-te, că Îngerul Domnului a făcut minunea;
Bucură-te, că tânărul L-a preaslăvit pe Dumnezeu, aducând la credință și pe alții;
Bucură-te, că mulți s-au botezat în ziua aceea, împreună cu el;
Bucură-te, că apoi la toți li s-au tăiat capetele de către necredincioși;
Bucură-te, că Hristos Dumnezeu le-a primit sufletele în Rai ca mucenici;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 6

Văzând minunea învierii și botezului, slujitorii la idoli și vrăjitorii s-au tulburat cerând prefectului să te ucidă, Sfântă Agnia, spunând că vrăjești mințile bărbaților. Dar acesta vroia să te elibereze, căci îl înviasei pe fiul lui, dar pentru că nu a putut de teama celorlalți, a renunțat la dregătorie și l-a lăsat în locul lui pe Aspazie, care nici acesta nu se ruga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Aspazie, prinzând putere, a poruncit să se facă un foc mare în mijlocul cetății și să te arunce în el, Sfântă Muceniță Agnia, dar focul s-a împărțit în două și unde stăteai tu era răcoare iar flăcările se întindeau și îi ardeau pe cei din jur. Te rugăm primește aceste cântări:

Bucură-te, că în mijlocul văpăii ți-ai croit cale către Dumnezeu;
Bucură-te, mărtusindu-L pe Iisus Hristos cu toată inima;
Bucură-te, diamant nears de gândurile omenești;
Bucură-te, piatră de temelie a mucenicilor copii;
Bucură-te, că făcând rugăciune, focul s-a stins de tot;
Bucură-te, stinge te rugăm și arderea din noi care vine de la diavol;
Bucură-te, apărătoarea celor care sunt ispitiți peste măsură;
Bucură-te, că le dai puterea de a se ridica din deznădejde;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 7

Aspazie s-a înfierbântat de mânie, crezând că prin puterea vrăjilor ai scăpat de flăcările focului, Sfântă Muceniță Agnia, și a dat poruncă să ți se taie capul, iar tu cu bucurie ai strigat la Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Când ai auzit că ești dată la moarte, Sfântă Agnia, inima ta a tresărit de fericire și ai glăsuit: ” Ascultați! Vin! Sunt servitorii Mirelui, care vin să mă caute! Văd sus fecioarele de onoare ale miresei, îmbrăcate în alb, care-mi fac semn să vin. Da, candela mea e gata, și eu merg înaintea Mirelui! Hristoase Cel slăvit, cheamă sufletul care se alipește de Tine! Ți-am închinat fecioria mea, închin Tatălui Tău și martiriul jertfei mele!” și ți-ai plecat capul sub sabie. Ne minunăm de credința ta și te slăvim:

Bucură-te, că ai îngenuncheat în liniște;
Bucură-te, copilă în veșmânt alb, cu brațele închinate la piept, cu capul înclinat;
Bucură-te, vlăstar curat, cu buclele aurii până la pământ;
Bucură-te, că văzându-te, călăul a tremurat, neputând să ridice sabia;
Bucură-te, că acesta până la urmă și-a făcut datoria;
Bucură-te, că prin jertfa ta ai învins diavolul;
Bucură-te, că mucenicia ta a biruit lumea;
Bucură-te, că ai zburat în Cămara Mirelui Tău care te-a așteptat în Rai;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 8

Te-ai născut din nou în Cer, Sfântă Muceniță Agnia, călcând peste cărbunii aprinși ai ispitelor fără să te clatini și în toate încercările ai închinat fiecare respirație lui Dumnezeu pentru care trăiai și pe care Îl chemai în ajutor: Aliluia!

Icosul 8

Cu atât mai mare ți-a fost tăria credinței, Sfântă Agnia, cu cât ai fost tânără cu vârsta, o viață aflată abia la început. Trupul tău mic nu avea loc pentru lovituri de spadă, dar ai avut tăria fierului și ai învins fierul. Te rugăm primește prețuirea noastră, deplina iubire și rugăciune:

Bucură-te, că ai rămas neînfricată, atunci când totul părea înfricoșător;
Bucură-te, că ai stat neclintită sub greutatea lanțurilor;
Bucură-te, că nu știai ce înseamnă moartea;
Bucură-te, că erai pregătită să mori pentru Mirele tău;
Bucură-te, că nu erai în stare, după rânduiala naturii, să înduri atâtea suferințe;
Bucură-te, că tu erai însă matură pentru victorie;
Bucură-te, că lupta a fost grea, dar coroana ușoară;
Bucură-te, că puterea ta a fost a Domnului Hristos, desăvârșită în tine;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 9

Ai fost îngropată în catacombele Romei, Sfântă Muceniță, iar părinții tăi plângeau și privegheau în fiecare noapte la mormântul tău, nemângâiați de pierderea ta, copil frumos și curat, care ai ales Cununia cu Cerul și nu cu pământul, iubindu-L pe Hristos până la capăt și chemându-L: Aliluia!

Icosul 9

Dar într-una din nopți ei au văzut venind un alai de fecioare în haine alese și înconjurate de o lumină blândă, iar în mijlocul lor te-ai arătat având pe brațul drept un miel alb ca zăpada, Sfântă Agnia, și ai grăit părinților: ”Nu mă mai plângeți ca pe o moartă, ci bucurați-vă pentru mine, căci m-am sălășluit cu aceste fecioare în locașuri luminate. M-am unit în ceruri cu Acela pe care L-am iubit pe pământ din toată inima” iar apoi te-ai făcut nevăzută. Ne închinăm purtării tale de grijă și te slăvim:

Bucură-te, tinerețe ce ai învins în mijlocul lupilor;
Bucură-te, încununată cu diadema mântuirii;
Bucură-te, că iubirea ta a fost împărtășită;
Bucură-te, că Domnul Hristos te-a făcut mireasa Lui;
Bucură-te, că te-a cinstit cu viețuirea în soborul Sfintelor Fecioare;
Bucură-te, că te-ai arătat părinților îndurerați;
Bucură-te, aducând mângâiere inimilor lor;
Bucură-te, că nici după moarte nu i-ai uitat;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 10

Minunile care se făceau la mormântul tău s-au răspândit în popor, Sfântă Agnia, așa încât Constanța, fiica Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a alergat cu rugăciuni la tine să o vindeci de o boală grea pe care nici un doctor nu o putea vindeca, umplându-se de bube din cap până în picioare și nu mai era nici un loc neatins pe trup. Aceasta a adormit noaptea pe sfântul tău mormânt, plângând și chemându-te în ajutor și slăvindu-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

I-ai apărut în somn, Sfântă Muceniță, și i-ai spus: ” Îndrăznește, Constanța, și crede în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin care acum te tămăduiești de rănile tale!”. Te strigăm și noi să ne ajuți și te lăudăm:

Bucură-te, că deșteptându-se din somn, Constanța s-a simțit deplin sănătoasă;
Bucură-te, că parcă niciodată nu fusese bolnavă;
Bucură-te, că a spus la toată lumea de minunea ce i se întâmplase;
Bucură-te, că apoi și mai mulți au mers la mormântul tău să primească vindecare;
Bucură-te, că la rugămințile Constanței, tatăl ei a ridicat o biserică în cinstea ta;
Bucură-te, că toată viața ei Constanța a trăit în curăție și rugăciune;
Bucură-te, că viețuia la mormântul tău;
Bucură-te, că a cerut să fie îngropată la picioarele tale;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 11

În vremea aceea era o fecioară care te îndrăgea mult, Sfântă Muceniță Agnia, numindu-se Emerențiana și fiind soră de lapte cu tine. Aceasta te îndrăgea mult și se ruga la mormântul tău din catacombă împreună cu ceilalți creștini, ridicându-I slavă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Dar într-o zi, un grup de necredincioși au început să arunce cu pietre în credincioșii care intrau să se roage în catacombă, ba chiar pe unii îi omorâseră, iar fecioara Emerențiana a încercat să îi alunge dar aceia s-au năpustit cu răutate asupra ei si aproape au îngropat-o sub pietre. Ne cutremurăm și te strigăm, Sfântă Agnia:

Bucură-te, cea iubită de credincioși;
Bucură-te, că mormântul tău era loc de liniștire și tămăduire;
Bucură-te, că Emerențiana a avut curajul să apere mădularele lui Hristos, credincioșii;
Bucură-te, că cei nelegiuți au vătămat-o de moarte;
Bucură-te, că ea cu ultimele puteri s-a târât la picioarele mormântului tău;
Bucură-te, că acolo, rugându-se, își dădu sufletul în Mâinile lui Dumnezeu;
Bucură-te, că aceasta a devenit o nouă Sfântă în cupola de stele a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că Sfânta Emerențiana vindecă durerile de stomac;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 12

Bucurându-te în Soborul Sfintelor Fecioare din Împărăția Cerurilor, caută și spre noi Sfântă Muceniță Agnia, că suntem prinși în vâltoarea arzătoare a patimilor și ne punem toată nădejdea în rugăciunile tale iar lui Dumnezeu Îi mulțumim pentru tine: Aliluia!

Icosul 12

Ceea ce ești stea strălucitoare pe bolta Bisericii Domnului Hristos, te chemăm Sfântă Agnia să ne miluiești și să ne ocrotești, slăvindu-te așa:

Bucură-te, că ai mers la nuntă împodobită cu Hristos;
Bucură-te, însoțindu-ne și pe noi să primim suferințele cu răbdare;
Bucură-te, dăruindu-ti viața de parcă te-ai bucurat pe deplin de ea;
Bucură-te, martora dumnezeirii și a trăirii în Hristos;
Bucură-te, cea puternică și neclintită la amenințări;
Bucură-te, vindecând boli fără leac;
Bucură-te, alinând rănile sufletești;
Bucură-te, cea ce ții mâna doctorilor în operații;
Bucură-te, Sfântă Agnia, miel neprihănit, adu-ne și nouă darul vindecării de la Dumnezeu!

Condacul 13

Sfântă Muceniță Agnia, fecioară curată și crin împodobit de sângele muceniciei, înger plin de lumină cununat cu Mirele Veșnic, te rugăm să cauți spre noi și cu rugăciunile tale să mijlocești la Domnul Hristos să ne dea vindecarea bolilor trupești și sufletești, să ne bucurăm împreună cu tine și să Îi înălțăm slavă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Apoi se citesc din nou Icosul 1, Condacul 1 si aceasta

Rugăciune

Sfântă Muceniță Agnia, strălucit model de virtute, pentru tăria mărturisirii credinței tale, te-ai făcut bineplăcută Domnului și te-ai învrednicit de cununa fecioriei și a martiriului.

Ascultă-ne și nouă rugăciunea așa cum ai ascultat-o și pe a Sfintei Constanța, fiica Sfântului Împărat Constantin și ridică-ne din patul bolii noastre sufletești, ca să putem păstra și noi în inimile noastre credința cea adevărată și să mărturisim nu numai cu cuvintele dar și cu faptele noastre că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre.

Sfântă Fecioară Agnia, nepătată Muceniță, când prefectul roman a pronunțat asupra ta sentința ca strălucitul crin al curăției tale sa fie strivit sub picioarele nelegiuiților, atunci tu, neînfricată, te-ai încredințat brațului dumnezeiesc, care trimite pe îngerii Săi, pentru paza celor care se încred în El.

Dă-ne și nouă cu rugăciunile tale, să avem nădejde neclintită în ajutorul dumnezeiesc și să ne umplem inimile de încredere în Domnul nostru, așa cum ai făcut și tu.

O, curajoasă mielușea, Sfântă Agnia, inima ta era atât de înflăcărată de focul dragostei dumnezeiești, încât nici chinurile rugului și nici ademenitoarele plăceri necurate, prin care vrăjmașii tăi căutau să te piardă, nu te-au atins și n-au putut pângări curata ta dragoste.
Pentru aceasta, te rugăm, mijlocește la Domnul ca să alunge din inimile noastre orice licărire de iubire deșartă și să ne aprindă în inimi focul dragostei, pe care Iisus, Mântuitorul sufletelor noastre, a venit să-l arunce pe pământ. Amin.

Rugăciune către Sfânta Agnia pentru cei abuzați

Vino, Sfântă Agnia, vino! Că pierim în păcate, ne scufundăm în patimi și bolile ne năpădesc trupul. Vino așa cum vine un Înger, nevăzut, neștiut, și îmbracă-ne în lumina cea pierzătoare de duhuri rele, să nu ne mai vadă vrăjmașul goliciunea sufletească și sa nu mai aibă prilej de a ne răni cu necinstirea și cu uneltirile lui aducătoare de moarte.

Apără-ne trupul, curățește-ne sufletul și umple-l de Dumnezeu să fie plin de harul Lui, pune stavilă celor care ne vor răul și vindecă-ne de amintirile faptelor răului, amintiri care nu ne lasă să ne rugăm și să ne bucurăm de viața în Domnul Hristos.

Stai lângă noi așa cum Îngerul Domnului a stat lângă tine, ferindu-ne de păcat, și distruge puterea pe care diavolul o are asupra noastră așa încât să fim izbăviți de ispitele lui și să ne păstrăm fecioria trupului și a sufletului pe care le închinăm Mirelui sufletelor noastre, Iisus Hristos. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfintei Mucenițe Agnia și ale tuturor Sfinţilor Tai, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Sfântă Muceniță Agnia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *