Rugăciune de Seară Scurtă

Rugăciune

În fiecare seară, înainte de a ne odihni, este important să ne oprim pentru câteva momente și să ne îndreptăm gândurile către Dumnezeu. O rugăciune de seară scurtă poate fi un mod simplu, dar puternic, de a ne conecta cu Creatorul nostru și de a găsi pacea interioară.

Rugăciunea de seară ne oferă ocazia de a mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite de-a lungul zilei. Putem să-I mulțumim pentru sănătate, pentru familia și prietenii noștri, pentru hrana de pe masă și pentru toate lucrurile bune care ni s-au întâmplat. Exprimarea gratitudinii ne ajută să apreciem darurile pe care le-am primit și să cultivăm o atitudine pozitivă.

Psalmul 142 – rugăciune de seară

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Psalmul 91 – Rugaciune puternică de seară

1. Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte,

2. A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea,

3. În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.

4. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.

5. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale!

6. Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neînţelegător nu va înţelege acestea,

7. Când răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea,

8. Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt eşti în veac, Doamne.

9. Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea.

10. Și se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din belşug.

11. Şi a privit ochiul meu către vrăjmaşii mei şi pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea.

12. Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.

13. Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori.

14. Încă întru bătrâneţe unse se vor înmulţi şi bine vieţuind vor fi, ca să vestească:

15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate întru Dânsul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *